โปรดทราบ ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนไว้ใช้ฟรี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลงเลขตอนโคนัน เวอร์ชั่นญี่ปุ่นและไทย

สามารถนำโค้ดที่จัดไว้ให้ไปติดใช้งานบนเว็บไซต์หรือบล็อกได้ แต่ขอความกรุณาอย่าทำการแก้ไขโค้ดใดๆ
หมายเหตุ : ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือการแสวงหาผลกำไรเด็ดขาด

ญี่ปุ่น - ไทย

เลขตอนญี่ปุ่น (EP) JP-ญี่ปุ่น

เลขตอนไทย (EP) TH-ไทย

ไทย - ญี่ปุ่น

เลขตอนไทย (EP) TH-ไทย

เลขตอนญี่ปุ่น (EP) JP-ญี่ปุ่น

ค้นหาตอนโคนัน

TH-ไทย
JP-ญี่ปุ่น

กรุณารอสักครู่

© The Conan Club, TCC
www.theconanclub.com